Tantu tiemp fà c'è steva o' Cumitato

....'O Giglio d'a Croce

*

Ch' belli tiempe  ....bell'assai !

e quanta nustalgia !

*

Chilli valor' e chelle fantasie  ....altri tiempe.... !

*

Int' 'a puvertà ....quanta ricchezz' !

faceva felice pure chi nu teneva niente.

*

Po' stu suonn' s'è spezzat'

e nu bellu journ se n'è ghiut'

*

Anni trist' so' passat'

....quanta malincunie !

*

Ma mo', nun ce pensamme cchiu'

*

'O Cumitat è riturnato 

'O Cumitat d'a CROCE

ca ce farà turnà a sunnà, ne song' sicur'.

Giuseppe Panico

Pomigliano d'Arco - Aprile 1997

Indice